انجمن علمی اپتومتری ایران
لیست شعب استانی

 

شماره

استان

رئیس شعبه

نائب رئیس شعبه

بازرس

1

استان آذربایجان شرقی

خانم فاطمه رمضانی

علی محرمی

ابوالفضل دعایی

2

استان اصفهان

آقای محمد کیانی

آقای اسدالله صادقیان

خانم مهرنوش چهارده معصومی

3

استان خراسان جنوبی

آقای حسین میرزایی

آقای مجتبی محمدپور

خانم زهرا حقیقی

4

استان خراسان شمالی

آقای حامد رضایی

خانم اقدس حمیدی

آقای سعید جعفری

5

استان خوزستان

خانم فریده دشتی

آقای حبیب زیرکی

آقای مرتضی محمدی

6

استان سیستان و بلوچستان

اقای اسحاق توکلی

آقای مهدی مظفری

فرنام مشیری

7

استان گلستان

آقای احمد شیرنگی

آقای ابوالفضل نوری نیا

خانم شیما حسینی

8

استان گیلان

آقای حمیدرضا پور مقدم آستانه

آقای مهران صواب دوست

آقای كيومرث برگ گل

9

استان فارس

آقای جواد قربانی

آقای جواد قربانی

آقای بهروز مالکی

10

استان لرستان

آقای یونس محمدی مطلق

خانم عاطفه فراشی بیرانوند

آقای علیرضا براتی

11

استان آذربایجان غربی

آقای امیر علیشیری

آقای کمال محمدپور

آقای داود جبارنژاد

12

استان کرمانشاه

آقای محمد حسین اسدی

آقای مهرداد صادقی

خانم ماندانا محمدیان

13

استان کرمان

آقای کرمانی