انجمن علمی اپتومتری ایران
مقالات پذیرفته شده

 

ضمن تقدیر و تشکر از تمامی پژوهشگران،اساتید و دانشجویان گرانقدر که در هجدهمین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران مشارکت داشته و در مهلت تعیین شده اقدام به ارسال مقاله نموده اند؛ به اطلاع می رساند طبق نظر کمیته داوران همایش، مقالات ذیل بصورت ارائه شفاهی و ارائه به شکل پوستر از سوی هیئت داوران انتخاب گردیده اند. ضمنا از همکاران ارجمند تقاضا می شود فایل پاورپوینت سخنرانی/ فایل الکترونیکی پوستر خود را تا تاریخ 1394/05/12 به ایمیل دبیرخانه به نشانی   Congress@irsopt.org ارسال نمایند.