انجمن علمی اپتومتری ایران
راهنمای طراحی پوستر

 

راهنمای طراحی و تهیه پوستر

هدف

به علت تراکم مقالات ارسال شده در کنگره ها و عدم امکان ارائه همه مقاله های تائید شده از سوی هیئت داوران به صورت سخنرانی، امروزه تهیه و ارائه پوستر اهمیت بیشتری پیدا کرده است. هدف از ارائه پوستر این است که شرکت کنندگان در یک محیط صمیمی و در مدت کوتاهی از مطالب کلیه مقالات ارائه شده مطلع شده و سپس مطالب دلخواه خود را انتخاب و با دقت بیشتری مورد بررسی قرار دهند و در صورت نیاز با ارائه دهنده پوستر در باره جزئیات آن به بحث و گفتگو بپردازند.

شیوه تهیه پوستر

1.     پوسترها صرفاً به صورت عمودی و فقط در ابعاد100 ×70 سانتیمتر تهیه شود.

2.     اجزاء پوستر شامل عنوان، خلاصه مقاله، مقدمه، مواد و روش ها، یافته ها، بحث و نتیجه گیری خواهد بود.

3.     آرم انجمن علمی اپتومتری ایران به انضمام عکس فرد ارائه دهنده پوستر و عنوان فارسی و انگلیسی و نویسندگان در بخش فوقانی پوستر طراحی و جایگذاری شوند.

4.     در سطر اول، عنوان پوستر باید درشت (Bold)، با فونت   Time New Romanو با اندازه 45 برای کلمات لاتین  و با فونت B Titr  با اندازه 40 برای کلمات فارسی نوشته شود که از فاصله 2 متری به راحتی قابل خواندن باشد.

5.     در زیر عنوان، نام نویسنده یا نویسندگان با فونت Time New Roman با اندازه 33 برای کلمات لاتین و فونت B Nazanin با اندازه 36 برای کلمات فارسی و در خط زیرین آن نام دانشگاه یا موسسه محل انجام تحقیق با فونت Time New Roman با اندازه 25 برای کلمات لاتین و فونت B Nazanin  با اندازه 28 برای کلمات فارسی نوشته شود.

6.     سایر قسمت های باقیمانده شامل مقدمه، هدف، مواد و روشها، نتایج، شکلها، نمودارها، جداول، بحث و نتیجه گیری بنا به سلیقه ارائه دهنده و با رعایت اصول طراحی پوستر تهیه و تدوین شود، به نحوی که محتوای پوستر حداقل از فاصله یک متری براحتی قابل خواندن باشد. در نگارش متن برای کلمات انگلیسی از فونت Time New Roman با اندازه 23 و برای کلمات فارسی از فونت B Nazanin با اندازه 26 استفاده نمایید.

7.     منابع با فونت Time New Roman با اندازه 17 برای کلمات انگلیسی و با فونت B Nazanin با اندازه 20 برای کلمات فارسی تنظیم شود.

8.     بخش سپاسگزاری را نیز در پوستر خود بگنجانید.

 

الزامات ارائه پوستر

 

1.     پوستر ها می بایست پرینت و حتماً لمینت شده باشند.

2.     پوسترها توسط ارائه کننده آن در ساعت تعیین شده در محل مربوطه نصب و در ساعت مقرر برداشته شود.

3.     لازم است در کنار پوستر، پرینت کوچک شده ای (A4) از خلاصه پوسترتان را در اختیار مخاطبان قرار دهید. همچنین تعدادی کاعذ سفید برای ارائه پیشنهادات و سوالات حاضرین در کنار پوستر و جمع آوری نظرات مخاطبان بسیار مفید خواهد بود.

4.     حتماً لازم است فرد ارائه دهنده پوستر هنگام ارائه، حضور یافته تا کار خود را معرفی نماید و در صورت لزوم به سوالات و ابهامات بازدید کنندگان و داوران پاسخ دهد. (صدور گواهی مشروط به ارائه می باشد)


 

(جهت دریافت قالب پوستر اینجا کلیک کنید)

 

(جهت دریافت پشت زمینه پوستر نیز اینجا کلیک کنید)

 برای استفاده از این پشت زمینه الزامی وجود ندارد.

در صورت تمایل می توانید از آن استفاده نمایید.