انجمن علمی اپتومتری ایران
راهنمای ارسال مقالات

 

راهنمای تدوین و ارسال مقالات

1-    ارائه دهنده مقاله قبل ازارسال مقاله باید در کنگره ثبت نام نماید.

2-  خلاصه مقاله باید به زبان فارسی باشد و از طریق پست الکترونیکی به آدرس  www.Irsopt.orgارسال گردد. به مقالاتی که ازطریق فاکس، نامه، و.... ارسال شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3-    مقالات پس از داوری توسط کمیته علمی قبول یا رد خواهد شد.

4-    خلاصه مقالات باید Original باشد و در هیچ همایش دیگری ارائه نشده باشد.

5-    داوری مقالات چند هفته طول می کشد.

6-    محدودیتی از نظر تعداد خلاصه مقالات ارسالی برای هر فرد وجود ندارد.

7-    دریافت خلاصه مقاله از طریق پست الکترونیک به ارسال کننده اطلاع داده خواهد شد.

برای تهیه خلاصه مقالات لطفا به نکات ذیل توجه فرمایید:

1-  خلاصه مقاله باید شامل عنوان، نویسندگان و متن باشد.

2- متن خلاصه مقاله باید دارای ساختار معمول مقالات علمی (شامل زمینه وهدف، روش کار، یافته ها و نتیجه گیری) باشد. لطفا عناوین هر قسمت Bold شود.

3- متن خلاصه مقاله (بدون عنوان، نام و آدرس نویسندگان) حداکثر می تواند 250 کلمه باشد.

4- در صورتیکه بیش از یک نویسنده وجود دارد نویسنده ارائه دهنده را با یک ستاره متمایز کنید. فرد ارسال کننده به عنوان فرد ارائه دهنده در نظر گرفته خواهد شد.

5- کلمات کلیدی حداکثر باید 5 کلمه باشد.

6-  از آنجایی که خلاصه مقالات به همان شکل ارسالی منتشر خواهد شد، لذا حتی الامکان با سبک صحیح نگارش شده و از نظر نداشتن غلط املایی دقیقا بررسی گردد.

چنانچه در ارسال مقاله با مشکلی مواجه شدید می توانید با شماره 09123404185 تماس حاصل فرمایید.