انجمن علمی اپتومتری ایران
ارسال مقالات

ضمن تقدیر و تشکر از تمامی پژوهشگران،اساتید و دانشجویان گرانقدر که در هجدهمین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران  مشارکت داشته و در مهلت تعیین شده اقدام به ارسال مقاله نموده اند؛ به اطلاع می رساند طبق نظر کمیته داوران همایش، مقالات ذیل بصورت ارائه شفاهی و ارائه به شکل پوستر از سوی هیئت داوران انتخاب گردیده اند. ضمنا همکاران ارجمند ی که مقالات آنان بصورت ارائه سخنرانی انتخاب شده است، لطفا فایل پاورپوینت خود را حداقل یک هفته قبل از  تارخ برگزاری کنگره (07/05/1394) با ورژن 2007 به ایمیل دبیرخانه به نشانی   congress@irsopt.org ارسال نمایند.

عنوان مقاله

نام و نام خانوادگی نویسنده

تخصص و مدرک تحصیلی

نحوه ارائه

نقش اپتومتریستها در تشخیص و درمان علل قابل پیشگیری نابینائی

آقای دکتر عباس عظیمی خراسانی

اپتومتریست / دکترای تخصصی

سخنرانی

بررسی گرایش تجویز لنزهای تماسی در ایران در سال 1393

آقای علی رضا جعفری

اپتومتریست/کارشناسی ارشد

سخنرانی

برآورد بار اقتصادی کاتاراکت در ایران (سال 1392- 1391)

آقای علی اصغر شاکری

اپتومتریست/کارشناسی ارشد

سخنرانی

مقایسه تیزبینی بیماران بعد از جراحی انکساری با دو چارت ETDRS وE-Chart

خانم سعیده قربان

اپتومتریست/کارشناسی ارشد

سخنرانی

رتینوسکوپی افتالموسکوپیک

آقای محسن حیرانی

اپتومتریست/دانشجوی دکترای تخصصی اپتومتری

سخنرانی

رابطه بین