انجمن علمی اپتومتری ایران
کنگره ها

 انجمن علمی اپتومتری ایران درنظر دارد وبینار علمی پیشگیری از کم بینایی و نابینایی به مناسبت روز جهانی بینایی برگزار کند .

اطلاعات تکمیلی بزودی اعلان خواهد شد