انجمن علمی اپتومتری ایران
کنگره ها

با استعانت از خداوند متعال به منظور تحقق اهداف سند چشم انداز و نقشه جامع علمی کشور در جهت توسعه علم و فناوری در ایران عزیز، هفدهمین کنگره سراسری اپتومتری ایران با همکاری گروههای اپتومتری دانشگاههای علوم پزشکی ایران، شهید بهشتی، مشهد، زاهدان و جامعه اپتومتری ایران روزهای 12 تا 14 شهریور ماه 1393 در مرکز همایشهای بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود.


برنامه های کنگره و نحوه ثبت نام به زودی اعلام می گردد