انجمن علمی اپتومتری ایران
دانلود

نام فایل: راهنمای بهداشتی کلینیک های اپتومتری جهت پیشگیری از گسترش کرونا سایز فایل: 2048 KB دانلود فایل
دانلود

نام فایل: مراحل گام به گام پرو عینک سایز فایل: 1024 KB دانلود فایل
دانلود

نام فایل: مجله علمی - تخصصی اپتومتری و علوم بیناییی - شماره 1 سایز فایل: 4096 KB دانلود فایل
دانلود

نام فایل: نورپردازی استاندارد در اتاق معاینه - گروه اپتومتری روشنا سایز فایل: 7168 KB دانلود فایل