انجمن علمی اپتومتری ایران
... |     اطلاعیه برگزاری برنامه علمی روش تحقیق و مطالعات پژوهشی توسط انجمن علمی اپتومتری ایران : اطلاعیه برگزاری برنامه علمی روش تحقیق و مطالعات پژوهشی توسط انجمن علمی اپتومتری ایران با توجه به نیاز سنجی صورت گرفته ... |     کسب رتبه اول جشنواره رازی، معتبرترین جشنواره پزشکی کشور،توسط دکتر عباسعلی یکتا : استاد گروه بینایی سنجی دانشکده علوم پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد موفق به کسب رتبه نخست کمیته علوم بالینی و ... |     تبریک روز ملی اپتومتری : هوالبصیر بینایی عالی ترین موهبت الهی به انسان است ششم شهریور ماه، روز ملی اپتومتری را به عموم همکاران اپتومتریست که با ... |     اطلاعیه و فراخوان مقاله بیست و پنجمین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران : بیست و پنجمین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران دبیر علمی کنگره ؛ دکتر فرشاد عسکری زاده اپتومتریست و دارای دکترای تخصصی ... |     اطلاعیه بیست و چهارمین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران : بسمه تعالی احتراما به استحضار همکاران گرامی اپتومتریست می رساند ، ان شاالله از ۵ تا ۷ مرداد ماه ۱۴۰۱ ،