انجمن علمی اپتومتری ایران
... |     دعوت از عموم همکاران محترم عضو انجمن علمی، برای حضور در مجمع عمومی مجازی، مورخ ۱۹ شهریور ۱۴۰۰ : اطلاعیه مهم قابل توجه همکاران محترم در سراسر کشور مجمع عمومی عادی سالانه هیئت مدیره انجمن علمی اپتومتری ایران روز جمعه ... |     گرامی داشت ششم شهریور، روز اپتومتری : هنر تو بازآفرینی خلقت است! دستان تو دستان خداوند برای آفرینش مجدد است! برای بهبود دیدن و لذت بردن از زیبایی های ... |     هشدار انجمن علمی اپتومتری ایران درمورد تبلیغات کذب برای دوره های ساخت عینک طبی و دخالت در امور پزشکی : اصلاح دو برنامه آموزشی "ساخت فریم عینک و محافظهای چشمی" و "تولید عدسی و قطعات اپتیکی" همانطور که ... |     تبریک انتصاب دکتر مسعود خرمی نژاد به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران : همکار فرهیخته و دانشمند ، جناب دکتر مسعود خرمی نژاد، انتصاب شایسته حضرتعالی به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم ... |     پیام‌تبریک رئیس انجمن علمی اپتومتری ایران به مناسبت برگزیده شدن جناب آقای علی اکبر شفیعی به عنوان دبیر کل انجمن منطقه مدیترانه شرقی (امکو) . : پیام‌تبریک رئیس انجمن علمی اپتومتری ایران به مناسبت برگزیده شدن جناب آقای علی اکبر شفیعی به عنوان دبیر کل انجمن